NÁSTROJE PRE HODNOTENIE A UMIESTNENIE

Pozície pre kľúčové slová
Dáva pozície a rebríčky pre nelimitované množstvo kľúčových slov v Google, Yahoo! a Live.
http://www.digitalpoint.com/tools/keywords

Link Popularity kontrola
Vyhodnotenie populárnosti až troch stránok.
http://www.marketleap.com/publinkpop/default.htm, http://www.rustybrick.com/link_analysis.php, http://www.checkyourlinkpopularity.com, http://www.instantposition.com/link_popularity_check.cfm

Pagerank a Alexa ranking pre Firefox
Pagerank je užitočný faktor a je dobré ho vedieť a vidieť, tak isto aj Alexa ranking, ktoré spolu ohodnocujú stránky, ich kvalitu a cenu.
http://www.quirk.co.za/searchstatus/

Rankpulse
Ukazuje zmeny na Google výsledkoch pre 1000 vybraných kľúčových slov.
http://www.rankpulse.com

Traffic ranking
Hodnota trafficu danej stránky.
http://www.trafficranking.com

Ranking v Google, Yahoo! a MSN
Udáva ranking pre kľúčové slová v Google, Yahoo! a MSN, do 1000. pozície.
http://www.googlerankings.com

Cache nástroj
Ukazuje, kedy bola stránka naposledy nacachovaná v Google.
http://www.webuildpages.com/cache/cachetoolpublic.pl

Yahoo! vs. Google
Porovnanie výsledkov v Google a Yahoo!
http://www.langreiter.com/exec/yahoo-vs-google.html

PR 10
Zoznam stránok s PR 10.
http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/pagerank.html, http://www.searchenginegenie.com/pagerank-10-sites.htm

 

(c) Copyright © 2009 - Optimalizacia.com